Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
head2
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

AMC Valprim

AMC Valprim provides professional services in asset management and transactional, financial and legal consulting in M&As and direct investments.

Asset Management

M&As

Our services include M&A strategy, target screening, due diligence, valuation and coordination of transaction until its completion.

Direct Investments

AMC Valprim has access to a large pool of potentials deals and projects in Ukraine which often below thresholds of the institutional investors. Once we see a good opportunity we make a direct investment either alone or in partnership with our family office clients.

Legal and Financial Consulting

AMC Valprim has extensive experience in structuring of transaction and investment holding. This include legal advising, tax and corporate planning and compliance procedures.


 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО  КОНКУРС НА АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ» запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі на аудиторські послуги для Корпоративного інвестиційного фонду (далі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності АТ ЗНВКІФ «ГЛОБАЛ ТРЕНД» (далі — КІФ)
Інформація щодо АТ «ГЛОБАЛ ТРЕНД» доступна на веб-сайті ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ» у розділі «Фонди».

1.    Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:
•    Аудит фінансової звітності КІФу, складеної відповідно до МСФЗ за 2021 рік (далі – Фінансова Звітність) відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НКЦПФР, з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
•    Термін випуску фінансової звітності за звітний рік 28.02.2022 року.;

2.    Основними критеріями, які визначені для відбору аудиторської фірми є:
•    Досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності професійних учасників ринку цінних паперів, зокрема компаній з управління активами, корпоративних та пайових фондів.
•    Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України претензій, скандалів та будь яких стягнень, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту.
•    Інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми.
•    Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.
•    Професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право зайняття аудиторською діяльністю.
•    Вартість аудиторських послуг.
•    Якість інформації, яка надається.

3.    Інформація та документи для участі у Конкурсі:
•    Для участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності мають подати конкурсну пропозицію, що включає наступні документи:
•    Заява на участь в конкурсі, складена в довільній формі, з обов’язковим зазначенням в ній цінової пропозиції в національній валюті України з урахуванням ПДВ, умов оплати послуг,терміни виконання завдань, контактної особи (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, тощо), інформації про керівника (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактні телефони) з підтвердженням його повноважень;
•    Інформація про суб’єкта аудиторської діяльності у довільній формі, разом з належним чином завіреними копіями наступних документів: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане аудиторською палатою України,Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів,видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
•    Запевнення щодо дотримання суб’єктом аудиторської діяльності визначених статтями 6, 10, 26, та 27 Закону про аудит вимог щодо незалежності аудиторів та суб’єкта аудиторської діяльності, обмежень щодо надання послуг.
•    Інша інформація, яка може бути суттєва та корисна.

4.    Графік проведення Конкурсу
•    Терміни подачі конкурсних пропозицій до 25.11.2021 року.
•    Документи подаються претендентами на електронну адресу This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
•    Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою в термін не пізніше 30 листопада 2021 року.